skip to Main Content

Hier ligt Zuidoost van wakker..!

In Zuidoost maken we ons vooral druk om criminaliteit, woningnood en verloedering van de eigen buurt. Dit blijkt uit de burgermonitor 2019 die recentelijk is uitgebracht. 

ZUIDOOST – De burgermonitor Amsterdam van 2019 is onlangs uitgekomen! In deze monitor staat een overzicht van het gedrag en opvattingen van Amsterdammers op verschillende vlakken, maar ook uit verschillende stadsdelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat ongeveer 38 procent van de mensen denkt dat het de goede kant op gaat met de stad. Slechts een iets kleiner percentage (37%) denkt precies het tegenovergestelde.

In veel gevallen is het zo dat mensen tussen de 16 en 29 jaar en hoger opgeleiden positiever zijn over de toekomst. De zaken waar inwoners van Zuidoost zich zorgen over maken zijn criminaliteit en woningnood. Een ander punt van zorg is het achteruitgaan van de woonomgeving. Maar liefst 44 procent geeft aan hier zorgen over te hebben.

Bekend met bestuur
De inwoners van Zuidoost voelen zich het minst verbonden met Amsterdam, dit geldt ook voor de andere twee stadsdelen buiten de ring: Noord en Nieuw-West. Overigens voelen de bewoners van deze drie stadsdelen zich ten opzichte van andere Amsterdammers ook het minst verbonden Nederland, het eigen stadsdeel en zelfs de eigen buurt.

Opmerkelijk is in dat opzicht wel dat de bewoners van Zuidoost bekend zijn met hun stadsdeelbestuur.  27 Procent geeft aan met enige regelmaat iets te vernemen van het stadsdeel(bestuur). Achttien procent (iets minder dan één op de vijf bewoners) weet ook wie Tanja Jadnansing is,. Voor lezers die het niet weten: Tanja is onze stadsdeelvoorzitter.

Back To Top
Zoeken