skip to Main Content

Het wordt drukker in Noord!

Het Wordt Drukker In Ons Stadsdeel De Komende Dertig Jaar.

De komende dertig jaar stijgt het aantal mensen in Noord met bijna de helft. Maar op sommige plekken verdubbelt de bevolking zelfs! Waar wordt het druk in Noord?

NOORD – Amsterdam telt in 2036 één miljoen inwoners (Weesp niet meegerekend). Op dit moment heeft Amsterdam ongeveer 873.000 inwoners.  De nieuwe Amsterdammers vestigen zich vooral in Noord. Dat blijkt uit de bevolkingsprognose 2020-2050. De komende dertig jaar neemt de bevolking in dit stadsdeel met bijna de helft toe. Van ongeveer honderdduizend inwoners nu tot bijna 145.000 in 2050. Daarmee groeit het inwoneraantal van Noord het hardst van heel Amsterdam. Die snelle bevolkingstoename komt doordat hier veel ruimte is om nieuwe woningen te bouwen.

Explosieve stijging
In Elzenhagen en de Noordelijke IJ-oevers West stijgt het inwoneraantal relatief gezien explosief met respectievelijk 144 en 351 procent. In de Noordelijke IJ-oevers Oost is zelfs sprake van een bevolkingstoename van 3.773 procent. In absolute aantallen: nu wonen daar nog slechts 296 mensen. In 2050 wordt verwacht dat hier 11.504 inwoners zijn. Toch zijn er in Noord ook regio’s die te maken krijgen met krimp. Tuindorp Nieuwendam krijgt met min zes procent relatief gezien de grootste daling in inwoners te verduren.

Jaar later
Door de corona-uitbraak is de groei van de Amsterdamse bevolking gestagneerd. In normale omstandigheden komen er meer dan veertigduizend expats naar de stad, maar sinds corona is dat aantal flink teruggelopen. Ook verhuizen meer Amsterdammers naar elders dan omgekeerd het geval is. Dat is ook één van de redenen dat Amsterdam niet in 2035 zijn miljoenste inwoners mag verwelkomen, zoals aanvankelijk werd verwacht, maar een pas een jaar later.

(Foto: City Nieuws)
Back To Top
Zoeken