skip to Main Content

Het Vossius ná de brand…

Leerlingen van het Vossius Gymnasium moesten een week thuisblijven vanwege een brand in het monumentale gebouw.

ZUID – Na een brand konden leerlingen van het Vossius Gymnasium de week voor de krokusvakantie niet naar school. Het gebouw is gelegen aan de Messchaertstraat 1 en dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De brand was ontstaan in de kantine, door kortsluiting in een dimmer. Meerdere vloeren vatten vlam en het vuur sloeg over naar andere lokalen. De brandweer had zijn handen vol aan de bluswerkzaamheden. Er is al enige tijd een verbouwing gaande in de school. De gymzalen gaan ondergronds en komen onder het binnentuin. De kantine zou later verplaatst worden naar de huidige gymzaal. De huidige kantine is door de brand niet meer bruikbaar. De school gaat daarom kijken naar andere oplossing. Ook zijn drie lokalen voorlopig niet meer bruikbaar. Leerlingen krijgen les in de aula en de gymzaal, zo licht de rector toe in een brief aan leerlingen en ouders. Voor de gymlessen wijkt de school voorlopig uit naar het Frans Otten Stadion en de Apollohal. Daarnaast kunnen de leerlingen ook buiten gymlessen volgen op het terrein van AFC.

Examens

Bij de brand is geen asbest vrijgekomen. Nadat het gebouw is schoongemaakt kunnen de leerlingen gewoon terug . Leerlingen van de vijfde en zesde klas van het gymnasium konden twee dagen na de brand alweer naar school. Dit in verband met examens en toetsen die zij moesten afleggen.

Back To Top
Zoeken