skip to Main Content

Help, mijn dierbare is verslaafd!

Is er iemand in je directe omgeving verslaafd en heb je behoefte aan ondersteuning voor jezelf? Vanaf 30 augustus zijn in buurthuis Holendrecht maandelijkse bijeenkomsten voor mensen zoals jij.

ZUIDOOST – Naasten van verslaafden kunnen van 30 augustus tot en met 20 december weer terecht in buurthuis Holendrecht aan het Holendrechtplein 38. Tijdens de bijeenkomsten leren ze onder meer hoe ze beter met deze moeilijke situatie kunnen omgaan. De bijeenkomsten vinden elke vrijdag van 11.30 tot 13.30 uur plaats. Deelname kost niets en er is een gratis lunch om 11.30 uur. Interesse? Meld je dan aan voor een van de bijeenkomsten via info@meermaatjes.nl of 06.11774168.

Wanhoop nabij
De bijeenkomsten worden georganiseerd door de stichtingen Naast en Meer Maatjes. Volgens deze organisaties hebben partners, ouders, kinderen en vrienden van verslaafden veel gemeen. Naasten van verslaafden voelen zich volledig machteloos en zijn vaak de wanhoop nabij. Logisch: de verslaving beïnvloedt inmiddels ook hun leven. Iedereen die direct advies wil over zijn situatie kan onder meer naar Stichting Naast bellen voor een telefonisch adviesgesprek (020.6703530). Samen met een medewerker van deze organisatie wordt dan gekeken wat er gedaan kan worden.

Workshop ‘Loslaten’
De stichting heeft ook een website om naasten te helpen bij het leren omgaan met hun situatie: helpmijndierbareisverslaafd.nl. Op deze site staat informatie over het hulpaanbod, inclusief individuele ondersteuning en workshops. Zo is op 14 september in Amsterdam-Zuid een workshop ‘Loslaten. Hoe doe je dat?’. Ook vind je er achtergrondinfo over diverse typen verslaving; van alcohol- en cocaïneverslaving tot aan game- en GHB-verslaving. Daarnaast staan er op de site ervaringsverhalen en praktische tips over omgang met verslaafden, zoals ‘Leg de verantwoordelijkheid waar die hoort’, Laat de gevolgen van het gebruik bij de verslaafde’ en ‘Stel grenzen’.

Back To Top
Zoeken