skip to Main Content

Handen ineen voor de Dapperbuurt 

Minder belwinkels, kappers en rolluiken. Meer verschillende winkels en een mooier straatbeeld. Dat is wat het stadsdeel en de Key en Ymere voor elkaar willen krijgen in de Dapperbuurt 

De woningbouwcorporaties en de gemeente bezitten samen meer dan de helft van de bedrijfspanden in de Dapperstraat en de Eerste van Swindenstraat.  Ze willen de focus leggen op het opknappen van panden en het ondersteunen van ondernemers in het aantrekkelijk maken van hun winkel. Ook zullen ondernemers, wanneer zij dat willen, geadviseerd en geholpen worden door professionals van de gemeente. Wanneer er een pand leegkomt, wordt er een nieuwe invulling gezocht die een divers en duurzaam winkelaanbod in de buurt waarborgt. 

Opslag 

De gemeente, De Key en Ymere tekenden onlangs het document Dapper, Durven, Doen, waar hun ambities om het winkelgebied van de Dapperbuurt te verbeteren en de leefbaarheid en uitstraling van de buurt te verhogenOok loodsen in de buurt die worden gebruikt als opslag voor de Dappermarkt zijn voornamelijk in bezit van de drie partijen.  

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een economisch sterke Dapperbuurt komt. Een buurt waar het prettig werken, wonen, winkelen en verblijven is. De hoop is dat het winkel- en woongebied aansluit bij het succes van de Indische Buurt en de wijk rond de Tugelaweg. Het plan zal zeker vijf jaar in beslag nemen. 

Graffiti 

Ymere belooft nieuwe winkeliers een lage ‘instap-huur’, zodat ze geld vrij kunnen maken om te investeren in hun zaak. Ook worden reclame-uitingen en lelijke graffiti aangepakt. Een ander idee is de marktkramen om te draaien zodat ze niet meer met de rug naar de winkels staan. Op de gezamenlijke website DapperDurvenDoen.nl worden ondernemers en bewoners op de hoogte gehouden.  

Back To Top
Zoeken