skip to Main Content

Haags riool in vijf jaar klaar voor de toekomst

Haags Riool In Vijf Jaar Klaar Voor De Toekomst

Je staat er niet dagelijks bij stil, maar onder de Haagse straten en pleinen ligt een indrukwekkend rioolstelsel. De komende vijf jaar wordt hiervan tachtig kilometer aan buizen vervangen.
DEN-HAAG – Goed beheer van afval-, regen-, grond- en oppervlaktewater is belangrijk voor de volksgezondheid, een schoner milieu en het voorkomen van overlast. Het rioolstelsel speelt hierin een cruciale rol. ,,Onder onze straten ligt een rioolstelsel met meer dan 1700 kilometer buizen en zo’n driehonderd gemalen. Hiermee wordt al het afval- en regenwater opgevangen en afgevoerd. Het is enorm belangrijk dat dit stelsel goed werkt. Het houdt onze stad schoon en droog”, aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. Om het rioolstelsel op orde te houden, controleert en reinigt de gemeente elk jaar zo’n tien procent. Voor de grotere en lastig begaanbare riolen gaan nu ook drones worden ingezet. Daarbovenop vervangt de gemeente de komende vijf jaar tachtig kilometer buizen. Die riolering kan daarna weer honderd jaar mee, langer dan het landelijk gemiddelde.

Infiltratievoorzieningen
De gemeente gaat de komende vijf jaar veertig hectare grond afkoppelen. Dit betekent dat regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden worden zodat het niet in hetzelfde riool terecht komt. Regen wordt apart afgevoerd loopt naar een kanaal of vijver of naar de bodem, bijvoorbeeld met infiltratievoorzieningen, waterbergende greppels, bermen en wadi’s – dat zijn poeltjes waar water in vast wordt gehouden. In de bodem ontstaat zo een waterbuffer voor droge perioden. Daarnaast overstroomt het riool minder snel en wordt de waterzuivering effectiever.

Back To Top
×Close search
Zoeken