skip to Main Content

Grote Veiligheidstop in de maak

Het team van Hart voor de K-buurt draait overuren om de wijk beter te maken. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de Grote Veiligheidstop 1104 in april.

ZUIDOOST – De stadsdeelvoorzitter kwam begin februari langs om te informeren naar een van de laatste plannen van Hart voor de K-buurt: de Grote Veiligheidstop 1104. De cijfers verwijzen naar de postcode van het gebied en naar 11 april, de dag waarop de top plaatsvindt. Bewoners maken zich al een tijd zorgen over de veiligheid in de buurt. Volgens hen neemt het veiligheidsgevoel ‘zienderogen’ af. Hart voor de K-Buurt besloot er iets aan te doen. Sinds begin dit jaar werkt de belangengroep, aangestuurd door coördinator Jeetendra Jitbahadoer, hard om de veiligheidstop mogelijk te maken.

Concept

Tijdens de bijeenkomst kunnen bewoners ‘uiting geven aan hun gevoelens van onveiligheid’ en hun kennis op veiligheidsgebied vergroten. Samen met partijen als de politie, gemeente, en woningbouwcorporaties gaan de bewoners een convenant (overeenkomst) met concrete actiepunten opstellen. Jitbahadoer heeft inmiddels een concept-plan voor de top gemaakt. Hij beschrijft hierin de doelen en de potentiële gesprekspartners. Ook noemt hij onderwerpen die aan de orde zouden kunnen komen, zoals het verlagen van drempels tot aangifte, het aanbieden van zelfverdedigingslessen en het inzetten van buurtwachten en whatsapp-groepen. Om te voorkomen dat hij iets mist, roept hij bewoners op met aanvullingen te komen (HartVoorDeKbuurt@gmail.com). Het concept staat op www.bit.ly/planveiligheidstop1104.

Back To Top
Zoeken