skip to Main Content

Groen licht voor bussen U-OV

Openbaarvervoerbedrijf U-OV Hoeft Niet Af Te Schalen.

Even dreigde U-OV door teruglopende inkomsten in de coronatijd het aantal OV-ritten ernstig te moeten terugbrengen.  Maar dat zwarte scenario is nu afgewend…

UTRECHT – Het zwarte scenario dat dreigde voor het Utrechtse openbaar vervoer (OV) is afgewend. Het OV zou volgend jaar met maar liefst twintig procent worden afgeschaald. Dat zou betekenen dat bussen en/of de sneltram minder vaak zouden rijden om kosten te besparen, of dat sommige lijnen helemaal zouden vervallen. Openbaarvervoersbedrijf U-OV had door de coronacrisis en de terugval in het aantal reizigers (tot wel zeventig procent) aanmerkelijk minder inkomsten gehad waardoor een bezuiniging onvermijdelijk leek. Overigens was U-OV begin dit jaar al minder gaan rijden vanwege de afname van het aantal reizigers de daardoor ontstane forse inkomstendaling. Inmiddels heeft het Rijk besloten financieel bij te springen. Arne Schaddelee, mobiliteitsgedeputeerde van de provincie Utrecht: ,,Dit is goed nieuws voor de reizigers. Ik ben buitengewoon blij dat het ons is gelukt om de continuïteit van het Utrechts openbaar vervoer op deze manier veilig te stellen. Dit besluit komt precies op het juiste moment. We zetten de deuren van het Utrechts openbaar vervoer opnieuw open voor onze reizigers!”

Dienstregeling

De bijdrage van het Rijk betekent overigens niet dat er helemaal geen veranderingen in de dienstregeling komen. Zo kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd vanwege andere treintijden of de verwachte reizigersaantallen. De nieuwe dienstregeling staat al op de website van U-OV. Tot en met 8 augustus kan er nog op gereageerd worden. Op 14 september wordt de dienstregeling dan voorgelegd aan het provinciebestuur die besluit of de nieuwe dienstregeling ook echt wordt ingevoerd. Het concept vervoerplan is te vinden op: bit.ly/ConceptVervoerplanUOV.

(Foto: Citynieuws / Jardo Louw)

Lees ook…

Het laatste puzzelstukje van de REBUS

Back To Top
Zoeken