skip to Main Content

Gemeente Tilburg onderzoekt deelauto 

Om een oplossing te vinden voor het tekort aan parkeerplaatsen aan de binnenstad, wil de gemeente de bereidheid om mee te werken aan deelauto’s onderzoeken. 

 TILBURG – Parkeerruimte is schaars in de binnenstad. Minder auto’s is de oplossing, maar hoe realiseer je dat? Met deelauto’s? In Tilburg zijn partijen als Amber en Greenwheels al actief en de gemeente noemt op de eigen website ook andere alternatieven, zoals SnappCar of het op eigen initiatief delen van de auto. 

De gemeente onderzoekt door middel van een enquête in hoeverre bewoners bereid zijn om gebruik te maken van een deelauto. Met de vragenlijst richt de gemeente zich vooral op de binnenstad. Ze is vooral benieuwd of mensen bereid zijn afscheid te nemen van de eigen auto en hoe het alternatief voor autobezit eruit moet zien. En wanneer wordt een alternatief voor bewoners een serieuze optie?  
 
Enorme vraag 

De reden van het onderzoek is de enorme vraag naar woningen en in de binnenstad en de beperkte ruimte voor parkeerplaatsen. In de enquête wordt gekeken naar de situatie van voor corona. Het invullen van de vragen duurt ongeveer tien minuten. Ook de Technische Universiteit Eindhoven neemt deel aan het onderzoek.  

 

Back To Top
Zoeken