skip to Main Content

Gemeente stapt over op ecologisch groenbeheer

Gemeente Stapt Over Op Ecologisch Groenbeheer

Om vlinders en wilde bijen meer kans te geven stapt de gemeente over op ecologisch groenbeheer. Ze start in de Reeshof, maar wil ook andere locaties in de stad aanwijzen…

TILBURG – De gemeente is overgestapt op ecologisch groenbeheer in de Reeshof. Later worden meerdere locaties aangewezen. Ecologisch groenbeheer wil zeggen dat bepaalde grasveldjes en bermen maximaal twee keer per jaar worden gemaaid, en daardoor de kans krijgen om te groeien. Dit is geen verkapte bezuinigingsmaatregel, maar broodnodig. Door niet meer te maaien worden verschillende insecten zoals vlinders en bijen sneller aangetrokken. In Nederland is de helft van alle 358 wilde bijensoorten bedreigd, terwijl 80 procent van onze eetbare gewassen afhankelijk zijn van de kleine zoemertjes en andere insecten.

Bijkomend voordeel

Een bijkomend voordeel is dat dergelijk gras ook een geschikt leefgebied is voor natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups zoals de sluipwesp. Die rupsen zorgen sinds de jaren negentig voor overlast en in 2019 was die overlast extreem hoog. De overlast van de rupsen zitten hem in de brandharen. Als de rupsen of het nest waar ze in zitten worden verstoord, worden de haren aan de lucht afgegeven en deze kunnen bij mensen zorgen voor hevig irriterende ontstekingsreacties. Niet alle grasvelden worden onderdeel van het ecologisch groenbeheerplan. Randen van het gras en bermen langs wegen, paden, rotondes en kruisingen worden juist vaker gemaaid omwille van de verkeersveiligheid. Ook speeltuinen en zitplekken in de parken worden niet in dit plan meegenomen. Langs de Ringbaan-Zuid, de Middeldijkdreef en de Baden Powelllaan zijn voorbeelden van ecologisch groenbeheer te zien.

(Foto: Flickr / Caroline M.A. Otieno)

Lees ook:

Regels voor TONK zijn versoepeld

Back To Top
×Close search
Zoeken