skip to Main Content

Gemeente neemt flink gas terug!

Gemeente Neemt Flink Gas Terug!

Het aantal verkeersslachtoffers nam de afgelopen jaren toe. Tijd voor actie vindt de gemeenteraad. En dus rijden we straks geen vijftig maar dertig kilometer per uur in sommige delen van de stad.

HAARLEM – Elk jaar weer zijn er in de gemeente verkeersslachtoffers te betreuren. Vorig jaar maakte Rijkswaterstaat bekend dat in de periode 2016 tot 2019 sprake is van een toename ziet van het aantal dodelijke ongevallen op kruispunten binnen de bebouwde kom. In die periode was er in Haarlem sprake van een kleine tweeduizend ongelukken, waarbij twee dodelijke slachtoffers te betreuren waren en 571 mensen naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd. Bij 64 procent van de ongevallen in Haarlem waren personenauto’s betrokken. Mogelijk zal het aantal verkeersongelukken in de toekomst dalen nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van D66, Actiepartij, SP en ChristenUnie om op een aantal plaatsen in de stad de maximumsnelheid te verlagen van vijftig naar dertig kilometer per uur. Alle fracties stemden met dit voorstel in, met uitzondering van Trots Haarlem van Jacques Amand van Trots Haarlem.

Handhaving
GroenLinks is verheugd, maar had liever gezien dat er extra stappen waren genomen. Volgens GroenLinks is dertig kilometer per uur met dit voorstel nog niet tot standaard verheven. Trots Haarlem wilde niet met het voorstel instemmen als er geen plan voor handhaving aan zou worden toegevoegd.  De Haarlemse raad volgt met deze maatregel de Tweede Kamer, die nam eerder een motie aan om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom vanwege de verkeersveiligheid terug te brengen van vijftig naar dertig kilometer per uur.

Foto: Flickr / DennisM2
Back To Top
×Close search
Zoeken