skip to Main Content

Geld voor plannen West Begroot

Geld Voor Plannen West Begroot

Van de dertig plannen van subsidiecompetitie West Begroot, hebben er uiteindelijk dertien subsidie gekregen. Vijftienduizend inwoners van West brachten hun stem uit.

WEST – Een boomparkjesproject is de grote winnaar geworden van West Begroot, de subsidiecompetitie die het stadsdeel had uitgeschreven. Het boomparkjesproject is een plan voor het planten van bomen op 250 plekken in West. De meeste bewoners stemden voor dit project waar €50.000 mee is gemoeid. Tweede werd een voorstel om in buurten met veel muggen nestkasten op te hangen (€5000) en derde werd ‘plastic (op)vissen’ met kinderen (€23.000). Er deden bijna vijftienduizend bewoners mee aan het initiatief West Begroot. Bewoners van West konden op deze manier meebeslissen over de besteding van een deel van de begroting van het stadsdeel. Daarvoor kreeg iedereen een stembiljet in de bus, waarmee men met een persoonlijke code (€300.000 mocht verdelen over dertig projecten. Er waren in eerste instantie 216 plannen ingediend, waaruit er dertig werden geselecteerd, dit gebeurde na toetsing op haalbaarheid en betaalbaarheid. Met West Begroot is het de eerste keer dat inwoners van Amsterdam de mogelijkheid krijgen om mee te beslissen over de begroting van een stadsdeel. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er meer zeggenschap gaat naar Amsterdammers. Bestuurder Jeroen van Berkel (portefeuillehouder Participatie) is heel tevreden met de uitslag. ,,Er hebben veel mensen meegedaan en gestemd, zo’n grote groep zouden we nooit bereiken tijdens buurtbijeenkomsten en inspraakavonden. Dat is een enorme sprong voorwaarts.”

Vergroening parkeervakken

Andere plannen die subsidie binnensleepten waren: een veilig onderdak voor wilde bijen, een groene promenade in Bos en Lommer, vergroening van parkeervakken op de Overtoom, aangename fiets- en looptunnels in West, wormenhotels voor groen afval, rolstoelschommels in het Westerpark, wormenhotels op schoolpleinen en nieuwe plannen voor Kas Keerweer.

Back To Top
×Close search
Zoeken