skip to Main Content

Flexwoning voor statushouder?

In de eerste helft van het nieuwe jaar zullen meer statushouders bij de gemeente aankloppen voor woonruimte. Maar de vraag naar woningen is al groot en het aanbod beperkt. Daarom denkt de gemeente nu aan flexwoningen voor specifieke doelgroepen.   

UTRECHT – De komende zes maanden moet Utrecht 274 statushouders aan woonruimte helpen. Een flinke opgave, want de roep om woningen is al zo groot in de stad. ,,Het is ongewenst als statushouders andere urgent woningzoekenden gaan verdringen, daarom moet er een goede verdeling van schaars beschikbare woonruimte plaatsvinden’, zo merkte de woordvoerder van de gemeente op in het AD. ,,We kijken naar mogelijkheden van het toevoegen van nieuwe vormen van (tijdelijke) flexibele woonruimte aan de Utrechtse woningvoorraad.’’ De gemeente denkt dat flexwoningen uitkomst kunnen bieden voor statushouders maar ook voor ‘kwetsbare groepen’ zoals voor mensen met ‘begeleid wonen’. Flexwoningen zijn tijdelijke woningen die in rap tempo kunnen worden geplaatst of verwijderd. Woningcorporatie Mitros denkt dat onzelfstandige woningen ook kunnen bijdragen, dit betreft woonruimte waarvan de bewoners de keuken en de douche delen. De gemeente heeft overigens zelf geen keuze in hoeveel mensen een gemeente moet opvangen. Dit aantal is afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente.

Verscherpt toezicht
Of statushouders voorrang genieten bij het toewijzen van een sociale huurwoning, is een keuze van de gemeente. In de gemeente Utrecht heeft deze groep recht op urgentie. De provincie Utrecht houdt toezicht op de voortgang van huisvesting van statushouders door de gemeente. Als de achterstanden oplopen, kan er verscherpt toezicht worden ingesteld.

(Foto 3: Flickr / CJS*64)
Back To Top
Zoeken