skip to Main Content

Expositie Thuis in de Molenwijk nu te zien!

Mensen In De Molenwijk Kregen Een Cursus Om Een Verhaal Met Beeld Te Vertellen.

Nieuwkomers uit het stadsdeel leerden in een cursus een verhaal te vertellen met beeld. Die beelden worden nu tentoongesteld in de expositie Thuis in de Molenwijk in Werkplaats Molenwijk van Framer Framed.

NOORD – Werk uit het project Thuis in de Molenwijk wordt geëxposeerd. Dat betreft een fotografieproject dat in mei en juni plaatshad. Nieuwkomers van zestien jaar en ouder met een vluchtelingenachtergrond kregen een cursus aangeboden waarin zij een verhaal leerden vertellen aan de hand van foto’s. De cursus bestond uit vijf workshops. Aan het eind van elke workshop kregen de deelnemers een huiswerkopdracht mee. Alle opdrachten betroffen het maken van foto’s met de mobiele telefoon. De foto’s worden nu geëxposeerd in de Werkplaats Molenwijk van Framer Framed. Dat betreft een platform voor kunst en cultuur.

Bekend en onbekend

Framer Framed exposeert werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Framer Framed heeft twee ruimtes: Eén in de zuiveringshal van de voormalige Oostergasfabriek aan de Oranje-Vrijstaatkade en de Werkplaats Molenwijk aan de Molenaarsweg. De werken zijn op woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur te zien in de Werkplaats Molenwijk aan de Molenaarsweg. Op tien oktober heeft een feestelijke afsluiting plaats. Aanmelden daarvoor kan via werkplaats@framerframed.nl. Voor bezoek aan de tentoonstelling wordt gevraagd een afspraak te maken. Dat kan eveneens via het voornoemde mailadres. Meer informatie via bit.ly/ExpositieThuisInDeMolenwijk.

(Foto: Flickr / Durham Bell)

Lees ook…

Warming Up Festival in de Tolhuistuin

Back To Top
Zoeken