skip to Main Content

Evangelisatieclub start cultureel centrum 

Tussen de tourist-traps en cafés op de Zeedijk komt een cultureel centrum dat rondleidingen en discussies organiseert, opgezet door Jeugd met een Opdracht. 

CENTRUM – Op de kop van de Zeedijk komt naast café Dwaze zaken een nieuw cultureel centrum met de naam Lookup Amsterdam. Het centrum zegt educatieve programma’s te gaan faciliteren alsmede boeken, materialen en kunst te willen verkopen. En er is – zo staat te lezen op website lookup.amsterdam – ruimte voor ‘samenwerking, discussie en creativiteit’. Het palet aan onderwerpen waarover dit kan gaan, is behoorlijk breed. ,,Amsterdam is een stad van contrasten die we zien in onze kunst, muziek, architectuur, geschiedenis, sociale structuren en wetten. Voorbij deze contrasten zijn verschillende alternatieve ideeën te vinden. Ideeën van spiritualiteit en rationaliteit, gierigheid en gulheid, filosofie en geloof, hoop en wanhoop, tolerantie en liefde.” Vanuit deze ruimte wil Lookup ook rondleidingen geven naar bijvoorbeeld de historische huizen van Rembrandt en Spinoza, maar ook langs de beurs en Zeedijk.  

Het evangelie
Lookup deed dit overigens allemaal al, maar dus zonder vaste stek in de stad. Lookup is dan ook een samenwerking van de ‘sociale onderneming Zilt en Jeugd met een Opdracht, een organisatie die als doel heeft het evangelie van Jezus te verspreiden.

Back To Top
Zoeken