skip to Main Content

Een leukere buurt met Buurtbudget

Een Leuke Buurtpicknick Kan Met Het Buurtbudget Worden Gerealiseerd.

Wie een leuke activiteit wil doen met buurtbewoners of een aardig idee heeft om de eigen straat, wijk of buurt op te fleuren, dient zijn idee gewoon in op buurtbudget.amsterdam.nl.

WEST – Wie plannen heeft om iets leuks te organiseren voor de wijk of buurt, kan dit misschien met geld uit het Buurtbudget realiseren. Op website buurtbudget.amsterdam.nl staan voorbeelden van inwoners die eerder dankbaar gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid. Denk aan een fruitboom in de straat, een buurtpicknick of een sportieve bijeenkomst voor jongeren. Iedere bewoner van stadsdeel West kan een plan indienen. Via het aanvraagformulier op de website wordt het voorstel ingediend en vervolgens wordt het besproken door de adviesgroep die bestaat uit een vaste groep bewoners met ondersteuning van het stadsdeel en Combiwel Buurtwerk. Een keer in de vier weken worden de ingediende plannen door de adviesgroep besproken. Als de adviesgroep een plan steunt, wordt de subsidie aangevraagd. Buurtbudget is geheel anders dan West Begroot. Wie hulp nodig heeft bij het aanvragen van budget, kan hiervoor een beroep doen op de gebiedsmakelaar. Tessa Hendriks, (van Het Werkplaatsje), vertelt op Amsterdam.nl: “Om knutselspullen te betalen, had ik geld nodig. Ik heb de gebiedsmakelaar gevraagd wat er mogelijk is. Zij hielp me om buurtbudget aan te vragen. Het was uiteindelijk heel leuk om te doen.”

Klein en makkelijk

West Begroot is de begrotingstool die bewoners zeggenschap geeft over een deel van de begroting van het stadsdeel. Bewoners en ondernemers kunnen met ideeën komen en bepalen hoe het budget over de ingediende plannen voor specifieke thema’s verdeeld zal worden. Het Buurtbudget kan het hele jaar worden aangevraagd en is bedoeld voor kleine en makkelijke plannen die vaak door buurtbewoners zelf worden uitgevoerd.

(Foto: Flickr / Ibenbram.nl)

Lees ook:

Voerverbod tegen rattentoename in West

Back To Top
Zoeken