skip to Main Content

De buurt als museum in Tilburg-West

Basisschoolkinderen Vertellen Verhalen Met Hun Schilderkunst.

Basisschoolkinderen en ouderen gaan zich in Tilburg-West de komende periode creatief ontwikkelen met ‘De buurt als museum’. Wat houdt het project in?

TILBURG – ‘De buurt als museum’ is van start gegaan in Tilburg-West. Basisschoolkinderen – van de scholen Hubertus, Jeanne d’Arc en Auris Florant – gaan verhalen vertellen uit de buurt door middel van schilderijen. De schilderijen worden gemaakt door de leerlingen zelf. Dit doen zij op basis van voorwerpen met bijbehorende verhalen die zij van buurtbewoners aangereikt krijgen. Het geheel wordt begeleid door beeldend kunstenaar en projectleider Inge Koenen. Zij wordt op haar beurt ondersteund door cultuurcoach Miriam Alders, Tiwos, ContourdeTwern, WIJwest en studenten van Stichting Move, die zich inzet voor kansarme kinderen.

Een brief

Het project begon met een brief aan de buurtbewoners met een uitleg wat er ging gebeuren. Daarna volgen bezoeken aan buurtbewoners, deze hebben dezer dagen plaats. Bij het bezoek worden voorwerpen en verhalen verzameld. In juni gaan de kinderen schilderen. Het gemaakte werk wordt begin juli aan bewoners aangeboden. Buurtbewoners plaatsen de werken gedurende drie weken achter hun raam. Bezoekers kunnen dan een routekaartje downloaden met daarop de kunstroute.

Ouderen

In juni organiseert Stichting Stoute Schoenen (voor talentontwikkeling bij ouderen) een workshopcarrousel voor ouderen om hun creatieve talenten te ontwikkelen. De basisschoolkinderen krijgen in het najaar ook workshops aangeboden. Het doel achter het project is om kinderen en ouderen de kans te geven hun creatieve talent te ontwikkelen en betrokkenheid te vergroten. Volgend jaar gaat het project aan de slag met de basisscholen Antares en Wandelbos. Meer weten? Check debuurtalsmuseum.nl/tilburg-west/.

(Foto: Flickr / Amy Gizienski)

Lees ook:

Vanaf juli komt het Huurteam in actie

Back To Top
Zoeken