skip to Main Content

City breidt uit: Voortaan 7 edities

City Cover 42

Huis-aan-huisblad City, het onafhankelijke magazine in Amsterdam, verschijnt komend weekeinde voor het eerst in zeven stadsdeeledities met in elk stadsdeel minimaal vier pagina’s met nieuws en informatie over en uit ieder stadsdeel.

Daarmee volgt City-uitgever H.A.H. Retail Uitgeverij BV uit Baarle-Nassau nauwgezet de uitleg van de gemeente Amsterdam van de plaatselijke verordening, waarin is vastgesteld aan welke voorwaarden een huis-aan-huisblad moet voldoen. Volgens de gemeente Amsterdam moet tien procent of meer van de inhoud van de krant bestaan uit hyperlokaal nieuws uit het betrokken stadsdeel.

City komt daarom vanaf nu elke week met maar liefst zeven edities uit. Talloze nieuwe rubrieken worden geïntroduceerd, onder meer met nieuws uit de sociale media over het betrokken stadsdeel, lokaal cultureel en uitgaansnieuws, een wekelijks achtergrondverhaal over een actueel maatschappelijk thema (zoals sociale woningbouw en de fietsproblematiek) in de verschillende stadsdelen en info over het Stadsloket. City is hiermee in een klap het grootste lokale huis-aan-huis blad van Amsterdam met wekelijks minimaal vier pagina’s hyperlokaal nieuws van om de hoek.

Introductie

Na de succesvolle introductie onderzoekt H.A.H. Retail Uitgeverij BV of City, dat op warme belangstelling van een toenemend aantal adverteerders kan rekenen, ook in een aantal andere gemeenten kan gaan verschijnen waar een folderverbod dreigt te worden ingevoerd. Hierdoor ontstaat een uniek netwerk van huis-aan-huisbladen in Nederland dat onder één merk verschijnt.

De gemeentelijke verordening dwingt de redactie meer de stadsdelen op te zoeken, waardoor de gemeente zich op onwenselijke wijze inmengt in de redactionele keuzes van de onafhankelijke redactie. Volgens uitgever H.A.H Retail Uitgeverij BV staat deze bemoeienis van de gemeente op gespannen voet met de persvrijheid en de metropoolaanpak van City.

De onafhankelijke redactionele inhoud van City wordt in opdracht van H.A.H. Retail Uitgeverij BV geproduceerd door Trusted Media Publishers. Een redactie van vier onafhankelijke journalisten aangevuld met columnisten bepaalt wekelijks het redactionele menu voor City en online voor citynieuws.nl

Back To Top
Zoeken