skip to Main Content

Centrumeiland eert strijders tegen koloniale overheersing

Centrumeiland Eert Strijders Tegen Koloniale Overheersing

Op het nieuwe Centrumeiland worden straten vernoemd naar 27 strijders tegen de koloniale overheersing. Welke voorvechters dat zijn, is eindelijk bekend.

OOST – De straatnamendiscussie is eindelijk beslecht. Op Centrumeiland, het nieuwste eiland van IJburg, komen niet alleen verzetsmensen uit Suriname, Indonesië en van de Nederlandse Antillen terug in het straatbeeld, maar ook schrijvers als Frank Martinus Arion en Cola Debrot. Daarnaast komt er een Woiskistraat, vernoemd naar Max Woiski, de man die in jaren dertig als een van de eerste Surinamers naar Amsterdam kwam en een nachtclub opende. Samen met zijn zoon verrijkte hij Nederland met zijn aanstekelijke muziek. Sommige straatnamen op Centrumeiland herinneren aan zwarte bladzijden uit het verleden. Zo verbleef de Surinaamse vakbondsbestuurder Louis Doedel op last van het koloniaal gezag 43 jaar in een psychiatrische inrichting.

Gedeelde geschiedenis
De namen zullen lang niet bij iedereen bellen doen rinkelen, maar ze zijn gekozen na rijp beraad en goedgekeurd door de Amsterdamse straatnamencommissie, het Koninklijk Instituut van Land, Taal en Volkenkunde en het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Ook vertegenwoordigers van zogenoemde grassroot-organisaties stemden ermee in. Daarmee is de namenlijst definitief; tegen de lijst is geen bewaar of beroep mogelijk. Oorspronkelijk zouden de straten namen krijgen die te maken hadden met de Slag om de Zuiderzee. Op initiatief van burgemeester Halsema werd dat ‘masculiene thema’ losgelaten en vervangen door het thema kolonialisme en slavernij, een thema waarin de gedeelde geschiedenis van de stad tot uiting komt.

Back To Top
×Close search
Zoeken