skip to Main Content

Buurtpark met clubgebouw aan Mozartlaan zeer welkom

Een Aanzienlijk Deel Van Het Buurtpark Op Het Voormalig Sportcomplex Is Al Gereed.

Onze stad krijgt er een buurtpark bij. Het voormalige sportcomplex van handbalvereniging Wings wordt omgebouwd. Het clubgebouw waar door bijna 900 bewoners wordt gebridged blijft behouden.

DEN HAAG – Het voormalig sportcomplex van de handbalvereniging Wings aan de Mozartlaan wordt een buurtpark. Het clubgebouw wordt behouden. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de buurt in vervulling. Met het buurtpark en het clubgebouw blijft een belangrijke plek van ontmoeting voor de bewoners bestaan. Er is grote behoefte aan ontmoetingsplekken in de stad, zeker in Loosduinen. Het oorspronkelijke voornemen van de gemeente was om 60 tot 90 woningen te realiseren op het terrein. Omdat dit plan op veel verzet stuitte van omwonenden heeft het college de plannen heroverwogen, samen met een werkgroep van omwonenden en belanghebbenden. Samen met deze werkgroep zijn de eerste schetsen gemaakt van het buurtpark. Het clubgebouw is onlosmakelijk met het park verbonden. In het gebouw wordt door bijna 900 bewoners uit heel Den Haag gebridged. Tevens is in het park een Jeu de Boules club voor ouderen gehuisvest die ook van het clubgebouw gebruik maakt. Vanwege het belang van dit gebouw voor de wijk, de buurtbewoners en het verenigingsleven houdt de gemeente het gebouw zelf in beheer. Begin 2021 gaat de gemeente samen met belanghebbenden kijken hoe de huidige activiteiten kunnen worden voortgezet. Naar verwachting kan het buurtpark in het tweede kwartaal van 2021 open voor bezoekers.

(Foto: Peter Zoetmulder)

 

 

 

Back To Top
Zoeken