skip to Main Content

Buurtcentrum De Mussen in Schilderswijk kan door

Buurtcentrum De Mussen In De Schilderswijk Is Al Bijna Honderd Jaar Een Begrip In De Wijk. Deze Foto Dateert Uit 1979.

Buurtcentrum De Mussen speelt al bijna een eeuw een rol van betekenis voor opeenvolgende generaties in de Schilderswijk in Den Haag. Maar het voortbestaan werd ernstig bedreigd…

DEN HAAG – Met een eenmalige noodsubsidie van €350.000 heeft de gemeente een acuut faillissement van stichting Clubhuis De Mussen voorlopig afgewend. Zonder dit voorschot zouden de welzijnswerkzaamheden met onmiddellijke ingang gestaakt moeten worden, vanwege grote financiële tekorten. De Mussen heeft nu de tijd om aan financieel herstel te werken. Aan de noodsubsidie zijn overigens strenge voorwaarden verbonden; de manier waarop De Mussen zijn activiteiten organiseert en bekostigt moet grondig worden herzien. Buurthuis De Mussen ligt aan de Hoefkade en is een buurtcentrum in het hart van de wijk, met een veelzijdig activiteitenaanbod op het gebied van participatie, sport en gezondheid, kunst- en cultuureducatie en natuur en techniek. De Mussen probeert hiermee een verschil te maken voor de meer dan tweeduizend buurtbewoners, van alle leeftijden en diverse achtergronden.

Belangrijk werk

,,Over de waarde en de kwaliteit van de dienstverlening van De Mussen is geen discussie. Het is duidelijk dat zij een spil is in de Schilderswijk en dat is het al bijna honderd jaar”, zegt wethouder Martijn Balster. ,,De afgelopen jaren zijn inkomsten en uitgaven echter dermate uit elkaar gaan lopen, dat stevig ingrijpen noodzakelijk is om het voortbestaan niet in gevaar te brengen en daarmee het belangrijke werk van het buurthuis.” De Gemeentelijke Accountantsdienst GAD heeft de boekhouding van de stichting de Mussen het afgelopen jaar doorgelicht, nadat De Mussen aanklopte bij de gemeente met financiële problemen. Er wordt momenteel met spoed aan een financieel herstelplan gewerkt door De Mussen in overleg met de gemeente Den Haag.

(Foto: Dienst voor de Stadsontwikkeling)

Lees ook:

Gemeente wil De Titaan verkopen!

Back To Top
Zoeken