skip to Main Content

Bouwen aan de ideale maatschappij

Op Zeeburgereiland bouwen bewoners aan een verdraagzame buurt. Onlangs was de kick-off van het programma om zo’n wijk te realiseren.

OOST – Op Zeeburgereiland wordt veel gebouwd. Over enkele jaren wonen hier meer dan tienduizend Amsterdammers in nieuwe buurten. Een daarvan, de Sportheldenbuurt, is al in aanbouw. De bewoners streven naar een wijk volgens het concept van ‘De Vreedzame Wijk’. Begin juli was de kick-off van dit programma dat moet leiden tot een wijk waarin iedereen elkaar respecteert en om weet te gaan met verschillen. Het idee voor dit type wijk komt van Stichting Vreedzaam. In de ideale wijk van deze organisatie werken bewoners, ondernemers en scholieren op gelijke voet samen. Conflictbeheersing is een belangrijk thema; bewoners lossen problemen samen op, desnoods schakelen zij een van hen in om te bemiddelen. Kinderen en jongeren worden er voorbereid op deelname aan de samenleving. Ze hebben een stem en participeren in de ontwikkeling van de wijk. In de Vreedzame Wijk is iedereen welkom en zorgen de bewoners gezamenlijk voor de buurt.
Ze kennen elkaar en spreken elkaar aan op onwenselijk gedrag. De sociale verbondenheid en gemeenschapszin zijn er groot.

Positieve resutaten

De Vreedzame Wijk bestaat al langer in Amsterdamse buurten en andere steden. Volgens Oost-online zijn de resultaten positief. Kinderen uit deze wijken doen het beter op school, (jeugd) criminaliteit neemt af en minder tienermeisjes raken zwanger.

Back To Top
Zoeken