skip to Main Content

Bouw in Zuid flink aan banden

Bouw In Zuid Flink Aan Banden

Het Stadsdeel heeft nieuwe regels gemaakt voor verbouwingen. Bewoners, ondernemers en de politiek kunnen hierover hun mening geven.

ZUID – Eigenaren van panden in Zuid moeten straks aan strengere voorwaarden voldoen als ze willen verbouwen. Kelders, dakterrassen, dakopbouwen, serres en balkons krijgen minder ruimte. Het dagelijks bestuur van het Stadsdeel stelt dit in een nota over het zogenaamde A2-beleid. Het Stadsdeel wil balans vinden tussen ruimte om te investeren en de negatieve gevolgen als bouwoverlast en de aantasting van het stadsbeeld. De voorstellen voor aanpassingen gaan naar bewoners en belanghebbenden en naar de stadsdeelcommissie. Zij kunnen de komende weken hun zienswijze geven. Daarna past het dagelijks bestuur de regels eventueel aan en maakt dan het nieuwe beleid definitief .Het A2-beleid behelst de voorwaarden waaronder kan worden afgeweken van geldende bestemmingsplannen voor veel voorkomende aanvragen, zoals die voor dakterrassen, dakkapellen, uitbouwen, kelders en balkons. Het stadsdeel wil de ruimte hiervoor beperken vanwege ‘de stortvloed aan aanvragen en de negatieve gevolgen hiervan voor omwonenden en de stad als geheel.’ Een voorbeeld van de inperking is de vergunningsvrije aanbouw in combinatie met een kelder. Eigenaren moeten in het vervolg kiezen: of uitbouwen in de tuin, of een kelder. Een andere beperking is de diepte van nieuwe balkons. Die mogen straks niet dieper zijn dan 1,25 meter. Leidend voor de breedte zijn vervolgens de ramen en niet meer de breedte van het pand.

Vernieuwde plannen

Dakterrassen mogen nog wel, maar niet meer op het hele dak. Zo blijft de mogelijkheid open om duurzaamheidsmaatregelen te treffen, zoals groen voor wateropvang of zonnepanelen. Verder worden in de vernieuwde bestemmingsplannen voor de Hoofddorppleinbuurt, de Schinkelbuurt en het Museumkwartier/Valeriusbuurt ook maatregelen opgenomen om de ruimte voor bouwen te beperken, zoals het bouwen in binnentuinen of het toevoegen van een extra bouwlaag.

Back To Top
×Close search
Zoeken