skip to Main Content

Bilderdijkkade op de schop

De Bilderdijkkade wordt grondig vernieuwd. Bomen krijgen meer ruimte, net als de auto’s. Voetgangers moeten het doen met een smallere stoep.

WEST – De gemeente is begonnen met het opnieuw inrichten van de Bilderdijkkade. Dat is nodig, want de bestrating is versleten en de afmetingen van de rijbaan en parkeervakken voldoen niet meer aan de huidige eisen. De kade, tussen de Jacob van Lennepkade en de Kinkerstraat, is een rustig hoekje van Oud-West en is aangelegd in de negentiende eeuw. Langs de kade – die loopt tussen Albert Heijn in de Kinkerstraat en de Jacob van Lennepkade – staat nu vooral nieuwbouw uit de vorige eeuw. De Bilderdijkgracht maakte onderdeel uit van de vaarroute tussen het Westelijk Havengebied en de Haarlemmermeer, maar tegenwoordig liggen er vooral veel woonboten. Het stuk kade vanaf de Kinkerstraat tot aan het Kwakersplein is al eerder helemaal vernieuwd. Daar was de kade een tijdlang dicht vanwege de bouw van een aantal nieuwbouwcomplexen. Nu is het deel ten zuiden van de Kinkerstraat aan de beurt. In de te krappe rijweg is spoorvorming ontstaan en de parkeervakken zijn te smal. Tegenwoordig moeten die twee meter breed zijn. Verder parkeren auto’s te dicht op de bomen en die hebben daaronder te lijden. Het behoud van de bomen is een van de belangrijkste uitgangspunten geweest in het nieuwe ontwerp. Ze krijgen nu meer ruimte. Dit gaat wel ten koste van de ruimte voor voetgangers, want het trottoir wordt voor de woningen iets smaller.

Nieuwe nietjes

Rijweg, voetpaden en parkeervakken worden opnieuw bestraat. Nietjes vervangen fietsenrekken. Het werk wordt tot eind juli gefaseerd uitgevoerd. Eerst komt het stuk tussen Kinkerstraat en de laad- en losplaats van Albert Heijn aan de beurt. Dan het stuk vanaf AH tot de Jacob van Lennepstraat, vervolgens gaat het deel tussen Jacob van Lennepstraat en Jacob van Lennepkade open.

Back To Top
Zoeken