skip to Main Content

Bijlage bij City: Amsterdam Doe Mee

Bijlage Bij City: Amsterdam Doe Mee

Volgens de laatste cijfers van informatiecentrum Papierenkarton.nl wordt 85% van het oud papier in Nederland ingezameld en hergebruikt. Dat is goed nieuws. Amsterdam blijft vooralsnog achter. 

De afgelopen jaren zijn forse stappen gezet om de belasting voor het milieu zo veel mogelijk te beperken. Daarbij gaat het vooral om het inzamelen en het recyclen van oud papier, de verduurzaming van het papier en het optimimaliseren van drukkerijen. De papier- en karton-industrie, de drukkerijen en uitgevers van kranten en tijdschriften werken daarom intensief met elkaar samen. 

Met als gezamenlijk doel: het tot stand brengen van een milieuvriendelijke, circulaire papierkringloop. Daardoor wordt een verlaging van de belasting op het milieu bewerkstelligd. 

Het inzamelen van oud papier werpt vruchten af. Met als gevolg dat zo veel mogelijk het kappen van bomen wordt voorkomen. De afgelopen 50 jaar is het Europese bosoppervlak zelfs met 30% toegenomen.

Duurzaam

Dit komt met name door de duurzaam beheerde bossen in de Europese bosbouw waarbij minimaal 1 en vaak meer bomen teruggeplaatst worden wanneer er een boom gekapt wordt.

In veel steden en dorpen vaart het verenigingsleven wel bij het inzamelen van oud papier. Met de extra opbrengsten worden clubs geholpen.

Nederlanders hebben de weg naar de papierbak gevonden. Want wie zijn oud papier bij het restafval stopt, weet dat na verbranding het tegenovergestelde wordt bereikt: CO2-uitstoot. 

In Amsterdam is er echter nog veel verbetering mogelijk, want de hoofdstad blijft – als het gaat om het inzamelen van oud papier – achter bij het landelijk gemiddelde. 

Dat vergt van iedereen een extra inspanning. Van de gemeente maar vooral ook van de Amsterdammers. Meer (ondergrondse) papiercontainers zou bijvoorbeeld helpen om inzameling te vergemakkelijken. ·

Lees hier de hele bijlage

Back To Top
×Close search
Zoeken