skip to Main Content

Bewoners Zuid positief over hun gezondheid

Het Meeste Bewoners Van Zuid Zijn Positief Over Hun Gezondheid.

Het merendeel van de bewoners van stadsdeel Zuid ervaren hun eigen gezondheid als positief. Dat blijkt uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020 van de GGD.

ZUID – Het merendeel (85 procent) van de bewoners van stadsdeel Zuid ervaart de eigen gezondheid als positief. Ook heeft Zuid minder mensen met langdurige ziekten en beperkingen en komen overgewicht en obesitas hier minder vaak voor. Dat blijkt uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020 van de GGD. De Gezondheidsmonitor 2020 betreft de vierjaarlijkse gezondheidsenquête van GGD Amsterdam onder zelfstandig wonende Amsterdammers van 18 jaar en ouder. in totaal deden ruim tienduizend Amsterdammers mee aan het onderzoek. De GGD constateert grote verschillen in gezondheid tussen de diverse stadsdelen. Zo scoren Centrum, West en Zuid gunstig op een aantal gezondheidsaspecten en Noord, Zuidoost en Nieuw-West ongunstig. Dat Centrum, West en Zuid hoog scoren, komt omdat hier relatief veel hoogopgeleiden en inwoners met een gemiddeld of hoog inkomen wonen. Laagopgeleiden en inwoners met een minimuminkomen hebben vaker een minder goede gezondheid. In Noord, Zuidoost en Nieuw-West wonen relatief veel laagopgeleiden en inwoners met een laag inkomen. In deze stadsdelen is het alcohol- en drugsgebruik daarentegen weer lager dan het stedelijk gemiddelde.

Kwetsbare positie

In 2020 zien zag de GGD een toename van psychische klachten in Amsterdam, met name onder jongvolwassenen en hoogopgeleiden. Eenzaamheid komt vaker voor in vergelijking met de voorgaande jaren. Inwoners met een kwetsbare sociaaleconomische positie hebben het vaakst te maken met psychische en sociale problemen. Psychische klachten en eenzaamheid komen in Amsterdam vaker voor dan landelijk. De coronacrisis heeft het mentaal en sociaal welbevinden negatief beïnvloed, vooral bij 18 tot 35-jarigen, studenten en bij hoogopgeleiden.

(Foto: Flickr / Stipo team for urban development)

Lees ook…

AFC blijft scoren op gouden grond

Back To Top
Zoeken