skip to Main Content

Bewoners: ,,Stop de verkamering!”

Bewoners: ,,Stop De Verkamering!”

Bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft onlangs ingesproken bij de raadscommissie Wonen over het grote aantal woningen in de buurt die worden ‘omgekat’ tot studentenhuizen.

ZUID – Huurwoningen die vrijkomen gaan in de verkoop en worden vervolgens per kamer verhuurd. Zo kunnen huisbazen meer geld krijgen voor een etage dan wanneer die aan een gezin wordt verhuurd. Volgens de bewonersvereniging vragen verhuurders per maand voor dertig woningen een vergunning aan om die om te zetten tot onzelfstandige woonruimten met drie tot vijf huurders. De bewonersvereniging heeft op zich geen problemen met meer jongeren en studenten in de buurt, maar vindt het niet kunnen als zo veel mensen in één woning wonen. Het veroorzaakt overlast en heeft dus gevolgen voor de leefbaarheid. Bovendien vinden de bewoners dat de gemeente door het verlenen van vergunningen speculatie met schaarse woonruimte in de hand werkt. Het probleem zou behalve in de Mirandabuurt, ook spelen in de Rivierenbuurt, met alle overlast van dien.

Maastregelen

Het is niet de eerste keer dat de bewoners aandringen op maatregelen. De wethouder beloofde verbetering, maar die hebben de bewoners nog niet gezien. Het wachten is op een nieuwe huisvestigingsverordening van de wethouder.

Back To Top
×Close search
Zoeken