skip to Main Content

Angst voor overlast; Verstoort Noordkust de Noordrust?

Bewoners En Omwonenden Van De Nieuwendammerdijk Vrezen Overlast.

Er wordt al twee jaar gesteggeld over Noordkust dat bij de Oranjewerf moet komen. De buurtbewoners zijn bang voor overlast en dreigen met een gang naar de rechter…

NOORD – De kwestie speelt al enkele jaren. Nadia Duinker en Thijs Timmers willen bij de Oranjewerf een nieuw stadsstrand met horeca openen, getiteld Noordkust. De buurt is bang voor de grote aantallen mensen die naar de nieuwe horecagelegenheid gaan komen. Onlangs heeft de gemeente toch besloten de vergunning te verlenen. En dat steekt bij de bewoners! Maar dat is niet het enige, ook het gebrek aan communicatie leidt tot frustratie. ‘Zojuist hebben we via een journalist moeten vernemen dat de vergunning aan Noordkust is verleend. Dat we dit na twee jaar niet horen van het stadsdeel is tekenen voor de manier waarop in dit proces met ons als buurt is omgegaan’, zo meldt Noordrust. De bewoners zouden een gang naar de rechter overwegen in een poging alsnog te proberen om de horecavestiging te voorkomen.

Voorwaarden

Bij de verlening van de vergunning heeft de gemeente naar eigen zeggen rekening gehouden met de zorgen van de buurt. Er zijn veel voorwaarden gesteld om de zorgen zoveel mogelijk weg te nemen, met name voor wat betreft mogelijke geluidsoverlast. Zo is muziek op het terras niet toegestaan, moeten er geluidsschermen komen en zijn er aangepaste openingstijden van kracht voor het dakterras. Toch zijn de bewoners niet gerust. Zij vrezen ook voor het extra verkeer: ,,Veel mensen zullen via de oude wegen en dijkjes naar Noordkust gaan, en ’s avonds weer naar huis. Die huizen langs die wegen zijn gehorig en mensen uit de kroeg zijn vaak niet zachtjes”, liet Erik Bannenberg van Noordrust aan het Parool weten.

(Foto: Stadsarchief Amsterdam / Martin Alberts)
Back To Top
Zoeken