skip to Main Content

Advocaten boos over parkeertarieven

Advocaten Boos Over Parkeertarieven

Advocaten van Baker McKenzie kregen altijd korting wanneer zij parkeerden in garage Mahler4 op de Zuidas. Exploitant Q-Park heeft die regeling teruggedraaid. Tot woede van de advocaten.

ZUID – Advocatenkantoor Baker McKenzie verwijt parkeerexploitant Q-Park ‘monopolistengedrag’. De garagehouder heeft een aantal zogenaamde parkeertransponders op non-actief gezet en is gestopt met een kortingsregeling die Baker had. De advocaten moeten nu marktconforme tarieven betalen voor garage Mahler4. Dit was allemaal inzet van een kort geding. Het vakblad Advocatie noemt het geschil nog ‘betrekkelijk overzichtelijk’, maar eenmaal in de zaal blijkt dat het toch iets ingewikkelder ligt. Er blijken een tien-procent- en een dertig-procentregeling te zijn. En er zijn diverse soorten parkeerplaatsen. Maar in de kern gaat het uiteraard om geld. Het advocatenkantoor vindt dat Q-Park zich gedraagt als monopolist en tarieven eenzijdig eindeloos kan verhogen en zo maar de toegang kan blokkeren. De advocaten zijn de dupe, omdat er op de Zuidas nauwelijks openbare parkeerplaatsen zijn.

Spoedeisend belang

Het kantoor had als een van de eerste ‘bewoners’ van de Zuidas voordeeltjes bedongen, maar die zijn niet contractueel vastgelegd, aldus de advocaat van Q-Park. Die vond het overdreven dat er een kort geding was aangespannen, vooral omdat deze het spoedeisende belang niet echt zag. De advocaat van Baker McKenzie bestrijdt dat de parkeerdeal niet is vastgelegd. Hij betoogt dat de kortingsregeling wel deel heeft uitgemaakt van het huurcontract van het kantoor aan de Zuidas.

Back To Top
×Close search
Zoeken