skip to Main Content

Actie voor behoud sociale huur in Oud-Zuid

Actie Voor Behoud Sociale Huur In Oud-Zuid

Ymere verkoopt sociale huurwoningen in Oud-Zuid. Onlangs werd geprotesteerd tegen deze handelswijzen van álle woningbouwcorporaties, niet alleen van Ymere.

ZUID – Het moest ‘een massale happening’ worden. Dat werd het niet, maar eind juli stonden er wél zo’n dertig mensen te protesteren tegen de verkoop van sociale huurwoningen in Oud-Zuid. De groep stond met spandoeken voor de deur van Marathonweg 8-1, één van de twee sociale huurwoningen in deze straat die onlangs zijn verkocht. Volgens bewonerscommissie Olympia wil Ymere nog meer woningen in de Olympiabuurt verkopen. Zo’n tien jaar terug had de woningcorporatie hier nog 550 woningen. Het zijn er nu 230. Ymere wil dit aantal de komende jaren terugbrengen tot 76. Ook de organisatie Huurders Belang Zuid vreest dat sociale huurwoningen verdwijnen uit Oud-Zuid. Beide organisaties willen dat het hier gemengd blijft en zitten er niet op te wachten dat er in Oud-Zuid alleen maar mensen bijkomen die een dikke portemonnee hebben.

Hogere verkoopopbrengst
Volgens Ymere is de verkoop noodzakelijk om de kosten van de corporatie te betalen; de huuropbrengsten zijn daarvoor niet toereikend. De woningen in Zuid zouden meer geld opbrengen dan die in andere stadsdelen. Door de hoge opbrengst hoeft Ymere elders minder woningen te verkopen. De vertegenwoordigers van de huurders benadrukken dat hun protest niet alleen tegen Ymere is gericht, maar tegen alle woningcorporaties die sociale huurwoningen verkopen. Dát moet stoppen, vinden zij.

Back To Top
×Close search
Zoeken