skip to Main Content

Veel amateurkunstenaars in het stadsdeel

Veel Inwoners Van Het Stadsdeel Houden Zich Bezig Met Beeldende Kunst.

De gemeente deed onderzoek naar de beleving van cultuur, daaruit bleek dat Zuidoost veel amateurkunstenaars bevat. Veel van die kunstenaars schilderen, tekenen of zingen.
ZUIDOOST – In de Cultuurmonitor 2019 heeft de gemeente gekeken hoe cultuur in 2019 beleefd werd door de mensen uit Zuidoost. Ons stadsdeel is samen met Nieuw-West en Noord samen onderzocht. In totaal zijn er binnen ons onderzoeksgebied bijna achtduizend mensen benaderd voor het onderzoek, ongeveer twaalfhonderd mensen reageerden. Van het cultuuraanbod in Zuidoost wordt veelvuldig gebruik gemaakt, rond de vijftig procent van de jongeren zijn naar een cultureel evenement geweest tegenover slechts dertig procent van de volwassenen. Musea worden vooral door jongeren veel bezocht, zeventig procent, al is dat nog steeds minder dan in andere stadsdelen. Waar jongeren in het stadsdeel voor te porren zijn, is een bezoekje aan een street- of urban dancevoorstelling en Surinaamse muziek- of dansvoorstellingen. Dit doen zij meer dan in andere stadsdelen. Dit kan te maken hebben met het feit dat de grootste groep jongeren met een Surinaamse herkomst in Zuidoost woont. Ook maken de jongeren zelf hun culturele aanbod, 77 procent van de jongeren beoefend de amateurkunst. Dit stadsdeel behoort daarmee tot de stadsdelen met de meeste amateurkunstenaars. Vaak zijn jongeren bezig met beeldkunst, bijvoorbeeld tekenen of schilderen, of zingen. Volwassenen spelen liever een instrument in plaats dat ze de microfoon pakken om een potje te zingen.

Back To Top
Zoeken